Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

A través d'aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferts per Pau Grau Mira de la llibreria Detroit Llibres (d'ara endavant, “Detroit Llibres”). En aquells productes per als quals Detroit Llibres no dispose d'existències en aquest moment, la seua intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant de la distribuïdora i, en cas de confirmar-se per part de la distribuïdora l'existència del producte sol·licitat pel client, aquest podrà iniciar el tràmit per a l'adquisició d'aquest producte a través d'aquest portal web segons els termes i les condicions establerts.

2. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se a la web com a client per:

· Canviar la clau d'accés al compte.

· Consultar l'estat de les comandes pendents.

· Consultar o modificar les dades personals.

No cal registrar-se com a client per a:

· Comprar.

Per registrar-se com a client vostè haurà d'emplenar el formulari de registre, a l'apartat “El meu compte” (s'accedeix a la part superior dreta, al menú principal), o bé en qualsevol moment en què se li sol·licite la identificació d'accés (pàgina de 'login'). La seua adreça electrònica i una contrasenya són les dades que l’identifiquen com a client. Si heu oblidat la contrasenya, seleccioneu l'opció corresponent i us l'enviarem a la vostra bústia de correu. Podeu modificar les vostres dades personals (canvi de domicili, de correu electrònic…) o canviar la vostra contrasenya entrant des de la mateixa opció “El meu compte”  al menú principal. Si feu una comanda, es tindran en compte per a aquesta comanda les dades que tingués registrades en aquell moment.

3. Com comprar

L´idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Detroit Llibres i el Client és el castellà o el valencià. Per comprar no és imprescindible estar registrat com a client (veure punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de prémer el botó “comprar”, s'accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d'enviament i pagament. Un cop formalitzada la compra, les vostres dades de registre seran les tingudes en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que serà arxivat per Detroit Llibres, no sent aquest accessible, encara que sí podreu accedir a l'estat de la vostra comanda. Qualsevol error en la introducció de les dades haurà de ser esmenat abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d'haver-la formalitzat, cal que us poseu en contacte immediat amb Detroit Llibres per comunicar aquesta incidència. 

Els títols que consten a la nostra base de dades corresponen a llibres que han estat donats d'alta en algun moment a la nostra llibreria, sent les dades que proporcionem les referides a aquest moment. 

Per això, aquells títols que no són de "disponibilitat immediata" (llibre "no disponible"; llibre "exhaurit") la informació sobre disponibilitat i preu serà la facilitada pel distribuïdor, limitant-se Detroit Llibres a canalitzar la sol·licitud del client davant del distribuïdor. Un cop confirmada per aquest últim l'existència i el preu del producte, s'informarà per correu electrònic al client perquè, si escau, procedisca a iniciar els tràmits de compra a través d'aquest web. 

Els preus indicats a la nostra web tenen inclòs l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit). 

A les comandes realitzades des de països no pertanyents a la Comunitat Europea, cal deduir de l'import total de la comanda, en llibres el 4% i en objectes i audiovisuals el 21% corresponent a l'impost sobre el valor afegit (IVA).

4. Acusament de rebut

Un cop formalitzada la compra, rebreu un justificant de recepció dins de les 24 hores següents a la formalització, on s'especifiquen les dades de la compra.

 

5. Forma de pagament

Podeu triar la forma de pagament entre les diferents opcions que s’indiquen en el procés de compra. Per això haurà d'accedir a la “cistella de la compra” i triar al menú desplegable, quina de les diferents formes de pagament és la que desitja.

 

6. Dades de facturació i enviament

Per defecte, les dades d'enviament i facturació són les que consten a la fitxa de registre del client. Les dades de facturació només caldrà introduir-les si són diferents de les d'enviament.

 

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, limport de les despeses d’enviament se sumarà al preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un sol enviament, sempre que siga possible i que això no demore en excés el lliurament. El cost definitiu de l'enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de dades, i sempre abans de confirmar-ne la compra. Aquest import inclou l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable. En enviaments a països no comunitaris Detroit Llibres no es farà càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 

8. Recollides

Es pot recollir la comanda a Detroit Llibres, dins l'horari establert i sempre que s'haja rebut confirmació que està disponible.

 

9. Lliurament de la comanda i la factura.

Detroit Llibres farà entrega de la corresponent factura al client en el moment de lliurament de la comanda. Per a enviaments nacionals, l'enviament de la comanda es farà dins dels 7 dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, el termini de lliurament haurà de ser consultat prèviament amb Detroit Llibres. El càrrec a la targeta de crèdit es farà al moment de l'enviament.

 

10. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es fan a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. Detroit Llibres es compromet a no donar-los altre ús que l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers sota cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de Detroit Llibres. El client pot accedir-hi en qualsevol moment, des de la mateixa web, per modificar-los.

 

11. Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l'estat de les vostres comandes pendents heu d'entrar per l'opció 'el meu compte' a la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-vos (pàgina de ‘login’) podreu accedir a la vostra pàgina de comandes, on trobareu els títols pendents ordenats per data de comandes i una indicació de l'estat de la comanda.

 

12. Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faça efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet estiga enviat, ho considerarem una devolució. Si vostè decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà d'emplenar el corresponent formulari de desistiment, indicant en número de comanda, i remetent el producte pel mateix conducte que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que aquests no hagen estat oberts ni usats i conserven –si escau- el precinte o embalatge original. Això no serà aplicable a la venda d'articles que puguen ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que per raó de la seva naturalesa, no puguen ser objecte de devolució, entre els quals es troben els ebook i altres articles inclosos a l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris. En cas de produir-se la devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client. Naturalment, queden excloses d'aquest supòsit aquelles devolucions que deriven d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, Detroit Llibres es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i enviament. Si no es pot fer el canvi, se n'ha de reintegrar l’import.

 

13. Jurisdicció Aplicable

En cas que sorgisca qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si s'escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que dispose la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora. Tot això sense perjuí de la facultat del Client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seua demarcació. En cas que es tracte d'una compravenda realitzada per una empresa, les dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals d'Alcoi (Espanya).