Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa l'article 5 apartat 1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem del següent:

 

Responsable del Fitxer

Les dades del responsable dels fitxers on s'inclouran dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web són:

Titular: Pau Grau Mira.

NIF/CIF: 21668659Z

Domicili: C/ Oliver, 5. 03802 Alcoi (Alacant). Espanya.

Telèfon: 865773699.

Correu electrònic: info@detroitllibres.com

 

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

Les dades que ens facilita a través d'aquesta web, formaran part de fitxers titularitat de Detroit Llibres, sent les finalitats les que es detallen a continuació:

Gestió de Venda: Quan adquireix un producte a través del nostre web, les dades facilitades als apartats “dades d'enviament” i “dades de facturació”, si escau, s'utilitzaran per dur a terme la tramitació i gestió de la venda i posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades a través del formulari “Comandes especials” s'utilitzaran igualment per tramitar la vostra sol·licitud de comanda especial.

Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: La informació que ens proporcioneu a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà ser utilitzada per a l'organització de promocions i sorteigs de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les pròpies condicions particulars.

Enviament d'informació: La llibreria utilitzarà les dades personals que l'usuari proporcione a l'apartat “contacte amb nosaltres” per respondre les sol·licituds d'informació que ens sol·licite. La informació introduïda als formularis o correus electrònics de contacte s'emprarà a més, per enviar-vos informació d'interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per la llibreria. Aquesta informació s'envia per via postal i electrònica. Els usuaris que no vulguen rebre aquest tipus d'informació poden comunicar-ho a l'adreça electrònica: info@detroitllibres.com

Gestió d'Usuaris: La informació que ens proporcioneu al formulari de registre “el meu compte” serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que utilitzin els nostres serveis a través de la pàgina web.

L'emplenament dels respectius qüestionaris és obligatòria per assolir els objectius respectius, i no és possible assolir els fins indicats sense l'obtenció de la referida informació personal.

Comunicació de Dades a Tercers

El Responsable del Fitxer té previst comunicar les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

Per disposició legal: Les vostres dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una disposició legal així ho establisca (administracions públiques, autoritats administratives o judicials…etc.).

Gestió de pagaments i cobraments: Les vostres dades personals seran comunicades a tercers quan siga necessari per formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d'estalvis).

A Tercers Necessaris per a la Prestació dels nostres Serveis: es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com a notaris…etc) les dades de caràcter personal que resulten necessàries per prestar els serveis contractats.

Guanyadors de sorteigs, promocions i concursos: La llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sorteigs, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicades a la nostra pàgina web i a les diverses xarxes socials on La Llibreria tinga compte o perfil corporatiu.

Confidencialitat

La llibreria s'obliga, d'acord amb l'article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades, encara després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent d'estendre aquesta obligació a tot el personal de la seua organització que accedisca a aquests fitxers .

 

Exercici de Drets

Us informem del dret que us assisteix per exercir els vostres Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament de la sol·licitud d'exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que us identifique (DNI, carnet de conduir o passaport) a l'adreça de del Responsable del Fitxer. Per obtenir informació sobre la manera d'exercir aquests drets podeu adreçar-vos a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es